Procter & Gamble stječe crnu marku za brijanje Bevel

Bevel je linija brijanja jedinstveno dizajnirana da zadovolji potrebe muškaraca u boji. To je samo jedan od mnogih proizvoda za zdravlje i ljepotu koje proizvodi Walker &